*** فقط 4 روز فرصت باقیست *** تا در جشنواره ماشین بابام بانک ملّی ایران شرکت کنید. *** با معرفی و عضو کردن دوستان و آشنایان در سامانه بام ، علاوه بر اینکه به آنها کمک خواهید کرد تا امور بانکی خود را به راحتی و با اطمینان کامل انجام دهند ، می توانید در قرعه کشی یک دستگاه رنو کپچر نیز شرکت کنید. *** به یاد داشته باشید برای شرکت در جشنواره ماشین بابام تا پایان دی ماه فرصت دارید و عضویت هر فرد می تواند برای شما یک امتیاز بیشتر به همراه داشته باشد.
https://my.bmi.ir/portalserver/signup?code=MTM3MjcyNjM0OQ%3D%3D