نگران من نباش...

من آدم زخمم...

آنقدر شکسته ام...

آنقدر افتاده ام...

که دیگر هیچ چیز در من کارگر نیست...

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن...
پیوست عکس:
24274919_365340157226242_4770075306973200384_n.jpg

پسندیده شده توسط