جاده ى عشق هم زيباست البته اگر با " تو " تجربه شود مثلا در پيچ و خم هايش، دستانت را محكم فشار دهم و بگويم " من هستم تا ابد " {-49-}{-49-}

پسندیده شده توسط