عشق لیاقت میخواهد و عاشق شدن جرات همیشه در پی کسی باش که با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت حاضرباشد به تو عشق بورزد و تو را به همه دنیا نشان بدهد ...{-41-}

پسندیده شده توسط