پوکت 576 کیلومتر مربعی،از شهر های مهم و لوکس تایلند است که بخاطر تفریحات و سواحل زیبا دذر کنار مکان های دیدین و طبیعت بکر و زیبایی که دارد از محبوبیت خاصی برخوردار است و باعث شده سالامه میلیون ها گردشگری به این شهر سفر کنند. همین موضوع باعث شده این شهر به قطب مهم درآمد برای کشور تایلند باشد. این شهر چون شهری لوکس محسوب میشود برای همین سفر به ایت شهر گران تمام میشود از اینرو همواره توصیه میشود با تور های لحظه آخری سفر کنین که در کنار قیمت کمتر،از امکانات بیشتری هم برخوردار میشین.
http://lahzeakhar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA

پسندیده شده توسط