ارمنستان شهریه که جاذبه های تاریخی زیادی رو تو وسعت کمش جای داده که ترکیب آن با فرهنگ و آداب و رسوم و سنت بی نظیر مردمش باعث شده سالانه گردشگران زیادی که هر سال در حال افزایش است داشته باشهو. این شهر در کنار این جاذبه ها،تفریحات هیجان انگیز هم برای گردشگران خود در نظر دیده تا نهایت هیجان رو داشته باشند. همچنین این کشور،از نظر اقتصادی ارزان تر از ایران بوده لذا در میان ایرانیان طرفدارای بشتری پیدا کرده است.
http://lahzeakhar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

پسندیده شده توسط