باکو پایتخت آذربایجان است که در سال 2000 میلاد در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفت. همین دلیل در کنار مکان های تاریخی بسیاری که دارد باعث شده جمعیت سالانه ی گردشری بیش از 14میلیون به این شهر بیایند و گردشگری به عنوان قطب مهم درآمد این شهر قرار گیرد. همچنین این شهر برای گردشگران خود تفریحات متنوعی هم مانند برج های شعله،پارک های مختلف و.. را هم در نظر دیده است.
http://lahzeakhar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88

پسندیده شده توسط