قشم با داشتن وسعتی برابر 1491 کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین جزیره ی خلیج فارس شناخته شده است این جزیره،بیش از 100 هزار نفر را در وسعت خود جای داده اسات که تا حدودی میتوان به نسخه ی کوچک شده ی تهران شباهت داد. این جزیره مکان های دیدنی زیادی دارد که میتوان به گورستان های تاریخی،جنگل دریای حرا،دره ی ستارگان و.. در کنار تفریحات متنوع آبی ای که دارد اشاره کرد.
http://lahzeakhar.com/%d8%aa%d9%88%d8%b1-%D9%82%D8%B4%D9%85

پسندیده شده توسط