برای مدت طولانی از کسی متنفر نباش چون تنفر تبدیل به نقطه ضعفتان می‌شود، یاد بگیرید فرد مورد نظر را از دایره توجه‌تان خارج کنید.
پیوست عکس:
IMG_20171210_204813_297.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط