پیوست عکس:
1053500x750_1489866855956653.jpg
دیدگاه
TerMeH-KhaNoMi79

لطفا بفهمید..
همیشه قرار نیست بخشیده شوید..
قرار نیست آب های ریخته شده به کوزه بازگردد..
ماهی از آب گرفته شده هم همیشه تازه نیست..
اتفاقا ماهی مرده دیگر مرده.. قبل از مردنش باید فکری به حالش کرد..
لطفا بفهمید وقتی می زنید و می شکنید و می روید، همه چیز را به هم می ریزید..
باید انتظار داشته باشید آدمی که روبه روی شماست دیگر آدم سابق نباشد؛
نبخشد، یک عالم عقده مثل کلاف سردرگم در دلش به هم پیچیده باشد..
لطفا بفهمید باید مراقب رفتارتان باشید،
اگر می روید ممکن است هیچ وقت هیچ برگشتی جای حضور سابقتان را نگیرد..
گاهی وقت ها اگر قدم در راهی بگذارید، تمام راه های برگشت مسدود می شود...

1396/09/19 - 16:24
facepelak

لطفا بفهمید وقتی می زنید و می شکنید و می روید، همه چیز را به هم می ریزید..

1396/09/19 - 16:51
zahra716

عالي بووود

1396/09/19 - 16:52
meysamkhosravi

خیلی خیلی عالی

1396/09/19 - 17:52

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط