سکوت نکنید در برابر کسی که دوستتان دارد، سکوت نکنید در برابر کسی که دوستش دارید ... ناگفته ها میشوند درد، میشوند فاصله و آجر به آجر دیوار می چینند بینتان... حرف بزنید که با سکوت هیچ دردی دوا نمیشود؛ فقط درد می آید روی درد، زخم می آید روی زخم و میشود جذام، میشود جدایی، حرف بزنید تا تمام شود سوءتفاهم ها... یادتان باشد گاهی وقت ها سکوت چاره ساز نیست! #طاهره_اباذری_هریس
پیوست عکس:
1053500x487_1512056860337818.jpeg
دیدگاه
meysamkhosravi

بله.کاملا درسته

1396/09/19 - 17:59

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط