تقدیم به عاشقان خدمت، نه تشنگان قدرت!
پیوست عکس:
DSC_0002.JPG

پسندیده شده توسط