تو یه مهمونی به یه بچه گفتم : عموجون چند سالته ؟ گفت : هرچقدرم کوچیک باشم از لحاظ عقلی از تو بزرگترم ! تو حالا میخوای با این سوالت بگی من کوچیکتر از توام ؟! در ضمن عمو هم عمته ! هیچی دیگه با خاک یکسان شدم{-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط