یکی از عوامل متلاشی کننده ی خانواده ها! ازدواج موقت فقط در ضرورت تجویز شده، کسی هم که به ناچار آن را مرتکب شد باید از همسر خود پنهان نگه بدارد.
پیوست عکس:
425613836_61948.jpg

پسندیده شده توسط