خاكي كه به روي عمامه ات نشسته، گوياي شرف و فرق توست با آن مسئولاني كه حتي حاضر نشدند از ماشينشان پياده شوند و به جمع مردم زلزله زده بروند.{-35-} (جانم به فدايت آقاجان)(زلزله_كرمانشاه)
پیوست عکس:
IMG_2432.PNG
دیدگاه
gerdoo

زهرا ببین اکانت تلگرام من دیلیت شده؟

1396/09/1 - 16:01 توسط Mobile

پسندیده شده توسط