ارزش های انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی فجر جدیدی در تاریخ بشریت گشوده و یکی از شاهکارهای بزرگ تاریخ بشر است که به دست مردان بزرگ با عشق، ایمان، عقل و شجاعت بوجود آمده است، انقلابی که جلوه گاه کرامت مردم ایران و بلندای مقام جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی عهده دار منزلتی در جهان است که یکه و بی همتاست، انقلابی که مبنا و مقصد دارد، افق و حرکت دارد، تنها انقلاب منطقی جهان که از اسلامِ ناب نشات گرفته و توانسته ثمره اصلی خود را که اسلام انقلابی ست را به یک ضرورت طبیعی و تاریخی، بر اساس سنت های الهی، به عنوان نمادِ حق در دوران معاصر جلوه گر کند. اسلام انقلابی روزنه های نجات بخش ظهور حضرت ولی عصر آقا امام زمان (عج اله تعالی فرجه الشریف) را باز کرده، و سرنوشت کمال انسان را در امتداد راه آن قرار داده است، انقلابی که به مردم ایران آموخت از نداشته های خود شروع کنند، انسان هائی که به شناخت انقلاب اسلامی و به طبع آن به اسلام انقلابی نائل نشده باشند، در تاریک ترین مراحل نادانی خود قرار دارند. کسی که ارزش های انقلاب اسلامی را در دل دارد، دل به وعده های دولت خائن و جنایتکار آمریکا نمی سپارد، مس
http://bahmaneyar.blogfa.com/post-490.aspx
پیوست عکس:
4444444.JPG

پسندیده شده توسط