اینجا تازگیا چرا خلوت شده حتی پشه هم پر نمیزنه والا{-43-}
دیدگاه
facepelak

سلام اره میان نگاه میکنن میرن
تا چند وقت دیگه اساسی شلوغ میشه

1396/07/21 - 16:02
TerMeH-KhaNoMi79

سلام...پس چرا شلوغ نمیشه؟

1396/07/22 - 16:26
tral

ایشالله میشه

1396/07/22 - 19:11
1385

پشه هم پر نمیزنه میان تا یه سلام میکنی
بهشون در میرن

1397/02/3 - 14:49

پسندیده شده توسط