امام زمان(عج) -2- =========== هرگاه شما نسبت به این 30مورد ذکر شده با من پیمان بستید، این حق را خواهید داشت که من هم در مورد هشت چیز با شما پیمان بسپارم: 1- متعهد می شوم، شما دوستان خاص من باشید و دیگران را بر شما ترجیح ندهم. 2- لباس هایی را که می پوشم، مانند لباس های شما باشد. 3- غذا و خوراکم مانند غذای شما باشد. 4- مرکب سواری من همتراز مرکب شما باشد. 5- در همه حال و هر زمان با شما باشم. 6- همواره همراه با شما حرکت کنم. 7- در زندگی به مقدار کم راضی باشم. 8- زمین پر از ظلم و جور شده را پر از عدل و داد کنم. پس همگان، خدا را آن گونه که شایسته است، عبادت می کنیم، من به عهدم با شما وفا می کنم و شما هم به عهدتان با من وفادار بمانید.» حال آیا ما منتظر واقعی امام عصر(عج) هستیم و می توانیم با توجه به این تعهدات خود را بیازماییم؟!

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط