#حسین_جان قلب ویران شده ام را به نگاهی بنواز تا دگر هیچ کجا ، هیچ کجایش نبرم{-41-}
پیوست عکس:
500x668_1506770782919667.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط