دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن

پسندیده شده توسط