کاش ؛

دلها آنقدر پاک بود
که برای گفتن
" دوستت دارم "
نیازی به قسم خوردن نبود...
پیوست عکس:
photo_2013-01-25_13-52-12.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط