مهم نيست تو چقدر دوسش داري ، مهم نيست چقدر نگرانشي ، مهم نيست چقدر برات مهمه !! مهم اينه كه اون به احساساتت اهميت ميده يا نه

پسندیده شده توسط