...واگر شد جایی که سرم میخورد به سنگ لحد یک اسم از حضرت زهرا (س) بگذارید که اگر سرم خورد به آن سنگ، آخ نگویم و بگویم یا زهرا....***شهید محمد هادی ذوالفقاری***
پیوست عکس:
IMG_20161230_152654-300x300.jpg

پسندیده شده توسط