دیدگاه
پیوست عکس:
cdn.wisgoon.comنک.jpg
دیدگاه
soheilab

خلوت

عقل بیهوده سر طرح معما دارد
بازی عشق مگر شاید و اما دارد

با نسیم سحری دشت پر از لاله شکفت
سر سربسته چرا این همه رسوا دارد

در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست
آینه تازه از امروز تماشا دارد

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند:
قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد

تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده ست
چه سر انجام خوشی گردش دنیا دارد

عشق رازی ست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن هـــا که خدا با من تنهـــا دارد

"فاضل نظری"

1396/06/5 - 12:30
mahsakhanoom

بسیارررر زیبا..لایک

1396/06/5 - 13:35

پسندیده شده توسط