بردباری این نیس که فقط بتونی منتظر بمونی؛ اینه که حین این صبر کردن چطوری رفتار کنی...

پسندیده شده توسط