طواف می کنم، مادری را که برای لمس دستانش هم وضو باید گرفت... سلامتی همه مادرا...
پیوست عکس:
cdn.wisgoon.com.png
دیدگاه
soheilab

و سلامتی بچه هایی که ماماناشون تو دل خاکه...

1396/06/3 - 13:18

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط