از یارو پرسیدند چرا یک لنگه جورابت قهوه‌ای و یک لنگه دیگر آن آبی ؟ جواب داد؛ چه عیبی دارد؟ اتفاقا یک جفت جوراب دیگر در خانه دارم که آن‌هم یک لنگه‌اش قهوه‌ای و یک لنگه‌اش آبی است!{-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط