پیوست عکس:
500x500_1501956204223320.jpg
دیدگاه
TerMeH-KhaNoMi79

مادرم سه قانون داشت:
عاشق شو
عاشق بمان
و عاشق بمیر

بابا می خندید
و مثل تمام مردهای آن روزی
عشق را کیلویی چند صدا می زد
خواهرم
قانون اول را خیلی دوست داشت
آنقدر زیاد
که هر روز لابه لای فرمول های ریاضی و حساب
چند بار مرورش میکرد
تا شاید مردی پیدا شود برای اثباتش

برادرم دومی را
مادرزادی عاشق بود
گنجشک های لب ایوان را
" خاتون " صدا می کرد
و به شمعدانی های روی طاقچه می گفت...
" بانو "

و حوض حیاط
چقدر شبیه قانون سوم بود
هیچ وقت آب نداشت
ولی از هر طرف که نگاهش می کردی
دو ماهی سرخ را
همیشه تویِ ذهنش می رقصاند

من اما
آدمی بودم " قانون مدار"
عاشقت شدم
عاشقت هستم
و این عشقت...
راستی من
چند وقتی هست که مُرده ام

#حمید_جدیدی

1396/05/26 - 19:50
TerMeH-KhaNoMi79

شما هم قانون مدارید؟

1396/05/26 - 19:53
meysamkhosravi

راستش حالیم که نمیدونم قانون دومم یا قانون سوم شدم رفتم

1396/05/26 - 19:57
meysamkhosravi

پدربزرگم تعریف میکرد
چندسالِ قبل یک موشِ سمج به جانِ دکانِ کوچکِ خوارو بار فروشی اش افتاده بود
کیسه های برنج را میجوید
یا بلایی سرِ دیگر اقلامِ دکانش می آورد ..
یک روز بالاخره یک تله موشِ حسابی یک گوشه ی دکان میگذارد
و موشِ نابکار را میگیرد ..
اما تله موش جایِ گردنِ آن موجودِ بیچاره
دمش را گرفته بوده
و آن زبان بسته
شروع کرده بود به جویدن دُمش برایِ رهایی ..
یعنی حاضر بود قسمتی از خودش را بگذارد
و جانَش را بردارد و برود ..
ما هم گاهی بد نیست موش وار زندگی کنیم ..
وقتی میبینیم یک رابطه
یک علاقه
پایش را بیخِ گلویمان گذاشته
وجنگیدن برایش هم یک تلاشِ بیهوده است
رهایش کنیم ..
جانِ مان را برداریم و بزنیم بیرون ..
حتی اگـر لازم باشد یک تکه از خــودمان
روحمان
قلبمان را
جا بگذاریم ..

1396/05/26 - 20:03
nbrsh002347

قانون مدار بدنیا اومدیم
قانون مدارم دار فانیو وداع میگیم:)

1396/05/28 - 00:47
TerMeH-KhaNoMi79

خیلی قشنگ بود آقا میثم ...
درسته رهاجون:)

1396/05/28 - 18:30
mmmmmmm

چه مطلب اموزنده ای..

1396/05/30 - 00:50
imahi

چ قشنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ

خیلی زیبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1396/06/21 - 19:42

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط