تکیه بر دیوار کردم
خاک بر پشتم نشست

دوستی با هر که کردم
عاقبت قلبم شکست

آن قدر دردی که دنیا
بر دل ما می کند

بر دل هر کس کند
او ترک دنیا می کند
❣ℳ❣

پسندیده شده توسط