‏يه مدتم با يه آهنگ اُكرايني اشك ريختم ، عاشق شدم ، خاطره ساختم ، بعد كه رفتم معنيشو خودم ديدم يارو در حمايت از سگا اينو خونده :|{-8-}{-7-}

پسندیده شده توسط