دیدگاه
موضوع:حجاب
#دلنوشته:'
دیدگاه
fatemeh-80

عاشقی میکنم با چادرم ...

حجابم مال من است...!
دل نمیبندم ب لباس های تنگ وکوتاه...
حتی،دربدترین گرما
و سخت ترین سرما
دل بسته ام ب پارچه ای ساده و مشکی
ک دنیایی از دخترانگی ها و زیبایی هایم را پشتش پنهان کرده ام
ب سر میگیرم لباس فرم فاطمی ام را تا شهر بوی یاری امام زمانم را بگیرد...
تا نکند نگاه نامحرمی را به سوی خود بکشم
مبادا باعث مشغول کردن ذهن جوانی بشوم
تا دخترک کوچکی در آینده مسیرش را گم کند
و بنیان خانواده ای ازهم بپاشد...
چادر ب سر میگیرم تا دل مادرم حضرت زهرا(س ) را ب درد نیاورم تا مشت محکمی بشود ب دهان آنهایی ک میخواهند حجاب ما و غیرت مردانمان را بگیرند...
عاشقی میکنم با چادرم ...
آن را در مشتم میگیرم و میگویم این است امانت بی بی دو عالم...
ما چادری ها عاشق ترریم
عاشق خدا
عاشق امام زمان
عاشق حیا و عفتمون ک چیزی ازش کم نشه
عاشق تریم چون دنبال نگاه های هرز تو کوچه و خیابوون نیستیم... نگاهمون دنبال رضایت مهدی فاطمه هست
همه کار میکنیم تا از امام زمانمون دلبری کنیم
لبخند بیاریم رو لب آقامون...
فاطمه حسن پور رستمی

1396/05/17 - 19:03 توسط Mobile

پسندیده شده توسط