پیوست عکس:
236x333_1501612990800355.jpg
دیدگاه
TerMeH-KhaNoMi79

مرا می بینید آقا؟
برایتان بین این همه آدم
با این روی سیاه قابل تشخیص هستم اصلا؟
راستی دردهایم را هم با خودم آورده ام...
میبینید؟
قشنگ معلوم است که چقدر از خودم قد بلند ترند؟
از آنجایی که شما ایستاده اید
بغض های ته گلویم هم معلوم است؟
لرزش دستهایم چطور؟
خالی بودنشان را هم می بینید؟
ببخشید که زیاد سوال می پرسم...
شرمنده
صدایم هم خوب می آید؟
این بریده بریده کمک خواستنهایم
صدای هق هق هایی که توی گلویم سر به نیست می شوند...
به گوشتان می رسد دیگر،نه؟
این همه راه را با سر آمده ام
که ببینید
که بگویم
غصه مثل همان صیاد قصه تان قصد جانم را کرده...
از خدا که پنهان نیست،از شما چه پنهان!
نه توان دویدن برایم مانده و نه دل رویارویی...
می شود این بارضمانت مرا هم بکنید؟

1396/05/13 - 12:58
TerMeH-KhaNoMi79

اواااااااااااااااااا؟

1396/05/13 - 17:16
gerdoo

...........

1396/05/13 - 20:25 توسط Mobile
gerdoo

{-18-}

1396/05/13 - 20:25 توسط Mobile
TerMeH-KhaNoMi79

اصلا یه لحظه هنگ کردم

1396/05/13 - 21:00
atr-hejab84

منم میزارم باز

1396/05/14 - 10:57
atr-hejab84

........................................................................................................................................................

1396/05/14 - 10:57
imahi

.................................................................................................................

1396/05/14 - 18:24
atr-hejab84

بازم کیفش زیاده

1396/05/14 - 18:31
imahi

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1396/05/14 - 18:33
TerMeH-KhaNoMi79

زشته بچه ها یکی شاید بخواد دیدگاهو بخونه...خودتون پاک کنین

1396/05/14 - 19:59

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط