امروز زادروز یکی از بهترین صداهای مردونه ایه که میشناسم
کسی که با صداش گریه کردم
با صداش خندیدم
با صداش عاشقی کردم
نفست پایدار خالق خاطره های ناب
زادروزت مبارک
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۷-۰۷-۲۹_۲۲-۱۴-۱۱.jpg

پسندیده شده توسط