بعضی‌وقتا باید همه دنیا رو کنارگذاشت
و فقط و فقط به صاحبش توجه کرد ...
همه صداهارو بست بلکه صداش شنیده
بشه‌،از همه دل کندبلکه دلی‌وصل بشه...

#دلها_رو_وصل_کنیم_به_صاحبش
پیوست عکس:
photo_2013-01-10_18-45-39.jpg

پسندیده شده توسط