میگفت اگر دوستم داری ثابت کن... قسم بخور، چشم هایش را بوسیدم و گفتم به همین برکت قسم..! #پوریا_نبی_پور
پیوست عکس:
236x295_1494344915713350.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط