خواستم از خونه برم بیرون گفتم یه چک کنم ببینم همه چی سرجاشه!!

نجابت:حاضر√

حیا:حاضر√

پاکدامنی:حاضر√

غرور:حاضر√

چادر:؟

چادر:؟

چادرم میگه:

اگر همگی حاضرن منم هستم وگرنه دوره من یکیو خط بکش ک آبرو دارم!!

چه کنم چادر است دیگر!

بدون حیا جایی با من نمی آید...
پیوست عکس:
photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۴_۱۸-۴۶-۳۰.jpg

پسندیده شده توسط