همسایه‌مون یه دختر دارن اسمش عسله... . . اما قشنگ که نگاش میکنی بیشتر شبیه پنیر لیقوان تبریزیه! لطفا تو اسم گذاری بچه‌هاتون دقت کنید{-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط