کاش زندگی از آخر به اول بود...
پیر به دنیا می آمدیم...
آنگاه در رخداد یک عشق جوان می شدیم...
سپس کودکی معصوم می شدیم...
و در نیمه شبی با نوازشهای مادر آرام میمردیم....
عکس:خودم
#کوچه#باغ#همدان#روز#عالی#دایی#مهربون#خانواده#خوب
پیوست عکس:
۲۰۱۷۰۷۰۴_۱۹۳۴۴۰.jpg

پسندیده شده توسط