∞تقدیم به همه ی مردان سرزمینم که نشانی از نامردی ندارند …∞

♦مردها خیلی هم خوبند…
♦دوست داشتنی و مهربان..
♦عاشق محبت واقعی…
♦گاهی وقتہا مثل یڪ بچه از ته دل خوشحالند..
و #گاهی مثل یک پیرمرد خسته…
♦اکثرشان تنهایی را تجربه کرده اند…
♦بیشترشان درد کشیده اند…
و ♦اکثرا غمهایشان را در وجودشان مخفی کرده اند..
♦خیلی از اشڪهاشاڹ را نگذاشته اند از چشمانشان بیرون بریزد..
♦مردها میروند قدم میزنند تا یادشان نرود که به جای گریه باید قدمهای محکم داشته باشند..
♦همانهایی که اگر عاشق شوند:
برایتان شاملو می شوند و بیستون می کنند…
و تو بهشت را روی زمین خواهی داشت…

پسندیده شده توسط