هردو گم کرده ای دارید..
شهیـــــد پلاکش را..
و
تو هویتـــــت را..

اینجاست که میگویند..
عڪس شهـــــدا را میبینیم..
ولـــــے
عڪــس شهدا عمل میکنیم..
پیوست عکس:
photo_2012-12-28_17-07-57.jpg

پسندیده شده توسط