بسم الله
تمام شبکه های دنیا مجازی است...
و من;
در این هیاهوی مجازی,
دلم را;
تها به حقیقت"شبکه های ضریح تو"
گره زده ام...
پیوست عکس:
photo_2012-12-28_16-57-02.jpg

پسندیده شده توسط