مهربانان اول هفتتون گلباران فردایتان قشنگ صبحتان پرازمحبت الهی سهم امروزتان خوبی سهم زندگیتون عشق سهم قلبتون مهربانی سهم چشمتون زیبایی سهم عمرتون عزت باشه هفته خوبی پیش رو داشته باشید

پسندیده شده توسط