توانا بُوَد
هر که با
ما بُوَد...!
پیوست عکس:
photo_2017-07-10_18-36-01.jpg
دیدگاه
niloofelfel

میگم این فریادت مال حامد همایون نیس ؟؟؟ چاووشی؟؟

1396/04/22 - 18:55 1396/04/22 - 18:55
gerdoo

باشه:|

1396/04/22 - 22:12 1396/04/22 - 22:12 توسط Mobile
nbrsh002347

اره نیلو شعرو شهریار گفته هم چاوشی خونده هم همایون

1396/04/23 - 17:20 1396/04/23 - 17:20

پسندیده شده توسط