راحت بخواب ای شهر
آن دیوانه مرده است...
در پیله ایریشمش پروانه مرده است...
______#فاضل نظری
#مرسی عکاس جون(دختردایی)
پیوست عکس:
۲۰۱۷۰۷۰۴_۱۹۳۵۲۱-1.jpg

پسندیده شده توسط


نمایندگی تعمیرات aeg
هاست میزبانی
ویزای مهاجرت به استرالیا