گفتن خونه جن داره بابام رو کاغذ نوشت "بسمه الله الرحمانه الرحیم" گذاشت خونه فرداش دیدیم رو کاغذه نوشتن: سطح سوادت از ما خیلی ترسناک تره :( برو نهضت ثبت نام کن بدبخت{-18-}
دیدگاه
raha2

ببخشی وقتی خودتون بادوست.جنی جونتون تماس داشتین حتمن بگین بهشون

1396/04/21 - 22:54
raha2

من شارژ ندام لدفن تقبل کن

1396/04/21 - 22:54
raha2

ما بسم الله نوشتیم بیخیال شد رفت

1396/04/21 - 22:58
raha2

خیلی ممنون از راهنمایی مخت پوکید اینقد فک نکن

1396/04/21 - 22:59
raha2

سطح سوادشون اندازه شما هست اقای» ظبط«

1396/04/21 - 23:00
raha2

اونک صدرصد باشومما قابل مقایسه نیست پدر فوق لیسانس هستن .یووو؟؟

1396/04/21 - 23:03
raha2

ببینم مدرک خودتون چیه جناب؟؟

1396/04/21 - 23:06
raha2

اخی دیپلم ک دیگ گفتن نداره دیگ
اینو نگی چی بگی برادرررر؟؟؟

1396/04/21 - 23:13
raha2

موفق باشی

1396/04/21 - 23:23
raha2

ان شاءالله بگیری

1396/04/21 - 23:23
raha2

اینقد اهمیت نمیدی پیشمون نششی

1396/04/21 - 23:46
raha2

امیدوارم

1396/04/22 - 10:24

پسندیده شده توسط