وقتی صدام میزد

-زهرا.ّّ

یجوری میشدم...قلبم محکم تو سینه م میکوبید...انگار ک میخواست یجوری خارج بشه...

وقتی میگفت

-خانومم...

انگار بهشت و برام سند به نامم زده بودن ..

این حس ها واقعی بودن...بخدا واقعی بودن...

انگار میدونست با زهرا گفتنش خام میشم...راحت دروغ میگفت و آخرش با حالت همیشگی باز....

-زهرا...

و من دیوونه دروغ هاش شده بودم...

بار آخر ک بهم گفت -زهرا....

قلبم عادی بود...تپش قلب نداشتم....عصبی بودم بیشتر...

و اون بود شروع اعصاب من...

حقیقته محضه...

من حالم خوبه....اما تو باور نکن...
دیدگاه
hosseini

افرادی هستن ک فکر میکنن دختر خوبی نیستم و راحت دل میدم ...

بخدا اینطور نیست...دل بستن اونقدر ها هم راحت نیست...ولی مگه میشه عاشقونه بگه و تو خام نشی...


مگه میشه هرروز با دروغاش بیدارت کنه و با دروغاش بخوابی عاشق نشی...نه. درک نمیکنی..

دلم رو از دست دادم...اعصابم همینطور...بخاطر یه مشت دروغ قشنگ:)

خوشالم ک فهمیدم دیگ عاشق نشم حتی به قیمت جونم...

1396/04/21 - 12:57 توسط Mobile
hosseini

عاشق نشو...وفا نداره

1396/04/21 - 12:57 توسط Mobile
hosseini

عاشق نشو وفا نداره

1396/04/21 - 12:57 توسط Mobile
hosseini

عاشق نشو وفا نداره

1396/04/21 - 12:57 توسط Mobile
hosseini

عاشق نشو وفا نداره

1396/04/21 - 12:58 توسط Mobile
hosseini

عاشق نشو وفا نداره

1396/04/21 - 12:58 توسط Mobile
gerdoo

لایک

1396/04/21 - 13:01 توسط Mobile
hosseini

:)

1396/04/21 - 13:02 توسط Mobile
hosseini

همه چیز دروغ بوده...و من الان به حقیقت رسیدم...

وقتی ک دیگ دلی ندارم برای شکستن یا مجدد عاشق شدن

حتی الان ک در به در دنبالم باشه

1396/04/21 - 13:06 توسط Mobile

پسندیده شده توسط