السلام علیک یا اباعبدالله(ع).ازدور سلامی،و تو ازدور جوابی،این فاصله انگار نه انگار زیــــــــــاد است...!

پسندیده شده توسط