فقیری سه عدد پرتقال خرید اولی رو پوست کند، خراب بود دومی رو پوست کند اونم خراب بود بلند شد لامپ رو خاموش کرد و سومی رو خورد...... گاهی وقتا باید خودمون رو به نفهمیدن بزنیم تا بتونیم زندگی کنیم.....وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه ....وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه ....وقتی خوابت میاد یه چرت کوچیک خوشبختیه... خوشبختی یه مشتی از لحظاته...یه مشت ازنقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار میگیرن ، یه خط میسازن بنام زندگــــــــی.......

پسندیده شده توسط