داعش سلاحش زودتر از عقلش کار می کند: آمریکائیان عربده می کشند تا مذاکره کنند بد عادت شدند مدام وارونه التماس میکنند تحریم می کنند تا ایران مذاکره موشکی کند غافل اند ایران با تحریم عقب ‌نشینی نمی کند آمریکا در گل مانده از دوستانش شکایت می کند چون داعش سلاحش زودتر از عقلش کار می کند آل سعود پای آمریکا را به رقاص خانه ها کشاند دوستان داعشی خودشان را به روز سیاه نشاند رقص آمریکائیان نه قدری داشت نه قیمتی انتقام گرفتن ایران جراتی میخواست و هیبتی ایرانیان چه خوب جواب رقص آنها را دادند قِر کمر شان را با موشک قیام جواب دادند آمریکا هزینه ها داده اند تا منطقه را کرده اند شلوغ مقاومت به مرزها رسیده شده اند بلوغ و پر از نبوغ سیلی ها را داعش خورد برق از چشمانشان پریده آمریکا مخاطب حمله موشکی بوده مثل بید ترسیده حال بن سلمان را بازیچه اغراض خود کرده اند غافل از غیرت ایرانی حدِ خود را گم کرده اند بن سلمان عروسک خیمه شب بازی یانکی ها شده ایرانی هیبتش بیشتر از آمریکائیانِ بی مقدار شده ادامه در لینک زیر http://bahmaneyar.blogfa.com/post-523.aspx
http://bahmaneyar.blogfa.com/post-523.aspx
پیوست عکس:
221332_894.jpg

پسندیده شده توسط