مرد واقعی مردیه که زن رو به خاطر زیباییش نخواد اونو به خاطر زیبا شدن زندگیش بخواد........ همچین مردی داریم؟ نه واقعا داریم؟ دوستان میگن یه دونه ته انبار مونده ازین دهه چهليها

پسندیده شده توسط